Ardahan – Kars – Artvin Kalkınma Projesi Ön Dosya

PROJE İÇİN GİRİŞ VE SUNUŞ

Proje; Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğu azaltmayı ve tarımsal üretimde gelişme sağlamayı hedeflemektedir.

Bunun sağlanabilmesi için amaçlar, özetle;

  1. Tarımsal üretimde ticari boyuta geçme konusunda istekli olan ve bunu yapabilecek yeterlikte kadın, erkek kırsal üreticilerin xgelirlerini artırmak,
  2. Ticari boyuta geçişte, kırsaldaki söz konusu kadın, erkek üreticiler için önemli bir engel oluşturan altyapı yetersizliklerini gidermek,
  3. Proje sürecinin tüm evreleri boyunca kadın, erkek kırsal üreticileri destekleyebilmek için kurumsal yayım hizmetlerini güçlendirmek ve proje yönetim kapasitesini artırmak

…şeklinde belirlenmiştir.

Proje 2010 – 2015 yılları arasında 5 yıl süreyle uygulanacaktır.

 

PROJENİN BAŞARISINDA ETKİN OLACAK BİR BELGESEL YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

Sayın Nedret Okan,

Sayın Cüneyt Okan

Yukarıda hedefi, bu hedefe ulaşılabilmesi için amaçları ana nitelikleriyle belirlenmiş, yürütülmekte olan “ARDAHAN – KARS – ARTVİN KALKINMA PROJESİ” çerçevesinde gerçekleştirilecek belgeselin, projeye, yöre insanına, ileride böylesi projelerde çalışacağı umulan kişi ve kurumlara şu yararları sağlaması öngörülmüştür:

  1. Proje sürecinin videofilme alınması, belgelenecek bu çalışmalar nedeniyle bütün taraflara görsel açıdan bir bütün olarak topluca izlenme olanağı sağlayacak, arşive eklenecek bu çalışma, bir umut için de dayanak oluşturacaktır.
  2. Belgesel, bu çerçevede başlangıçtaki görüntülerle (kırsal alanda geleneksel biçimde yürütülen tarımsal faaliyetler) sonraki yıllarda gerçekleştirilecek çekimlerin görüntülerini (ticari boyuta geçmiş, gelirleri artmış kadın, erkek kırsal üreticilerin sürecin sonunda gözlenen tarımsal faaliyetleri) karşılaştırma fırsatı sunacaktır.
  3. Proje kapsamında yaşamlarında değişiklikler öngörülen insanlarla yapılacak röportajlarla farkındalıkların kendi ağızlarından dile gelecek yansımalarıyla, genç kuşakların da birebir etkiler alması mümkün olacaktır.
  4. Devam edecek süreçte yürütülen yayım faaliyetleri ve kırsal üreticilerin üretim, ticari boyut alt yapı ve kapasite geliştirilmelerine yönelik çalışmalar ve gelişmeler de çekilerek belgelenecektir.

Yapılan çekimler sonunda proje çıktıları gözlenecek belgesel yardımı ile üçüncü şahıslara anlatımı sağlanacaktır.

Belgesel ekibi olarak;

2005 yılında, Ardahan’da BTC tarafından Ardahan da yürütülen “Yalnızçam Ormanlarının Paydaşların Katılımı ile Ekolojik Planlaması ve Yönetimi Projesi” çalışmaları belgelenmiş ve 3 yılı bulan çalışmalar sonunda proje belgeselleştirilmiştir.

2007 yılında; Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı tarafından yürütülen 1 yıl süreli Avrupa Birliği destekli, erken yaşta evliliklerin önlenmesi Projesinde 1 yıllık çalışma ile proje çıktıları belgesel olarak hazırlanmıştır.

2009 yılında; Kastamonu’da DGRV tarafından yürütülen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin kapasite geliştirmelerine yönelik çalışmalar kapsamında Ortalıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi faaliyetleri 1 yıl süreyle izlenmiş ve kooperatif başarıları belgesel film olarak hazırlanmıştır.

2010 yılında; Çorum’da Dünya Bankası Kredisiyle yürütülen Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında mikro havza proje yapım tekniklerini anlatan 1 yıllık süreye yayılı çalışmaları belgesel film olarak tamamlamıştır. 26.10.2011

Okan Çançin

Belgesel film yapım ekibi adına