Belgesel Yapım Çalışmasıyla İlgili Olarak Görev Tanımları, İlkeler, Çalışma Raporu Özetleri

1.Genel İlkeler:        

Tosya İlçesi Ortalıca Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin,  üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerin ele alınacağı belgeselde şu temel yaklaşım ilkeleri göz önünde tutulacaktır:

  1. Kooperatif, kırsalda yaşayan insanımız için örnek bir dayanışmayı simgeleyecektir,
  2. Kooperatif, sosyal gelişme açısından diğer kooperatifler, köylüler üzerinde “başarabilirim”, “başaracağım” duygusunu pekiştirecektir,
  3. Kooperatif üyelerinin bir araya gelişiyle insanımızın neler yapabileceği, kooperatifçiliğin önemi ve anlamı vurgulanacaktır.

Bu belgesel de daha önce DGRV için On Günlük (2005, 40’) belgeselini yapan M.Sadık Aslankara tarafından gerçekleştirilecektir.

Aslankara, kendi belirlediği yaratıcı akış (tretman) yönünde belgeselin çekimlerine başlayacak, bu arada çalışmalarıyla ilgili olarak DGRV’ye ara raporlar sunacaktır. Belgeselin ayrıntılı takdimi ise, çekim çalışmaları belirgin bir düzene kavuştuğunda, akış belirginleştiğinde, bunun sonucunda ileriye dönük öykü-senaryo kesinleştiğinde yapılacaktır.

2.Belgeselin Dayanacağı Konular:

Belgesel, başkanlığını Şevket Yerli’nin yaptığı Ortalıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı işlere yoğunlaşacaktır. Nitekim çalışmalarına tomruk biçme hızarı, süt toplama merkezi, un fabrikası, yem öğütme değirmeni akaryakıt dağıtımı vb. işleri de ekleyen kooperatif, son olarak köyde yaşayan pirinç üreticilerinin katılımıyla çeltik fabrikasını da faaliyete geçirmiştir. Belgesel bütün bu etkinlikleri eksiksiz yansıtmayı amaçlamaktadır.

Böylece başlangıçta sadece ormancılık iş kolunda çalışılırken sonraları çalışma alanına tarımsal faaliyetlerin eklenişiyle iş yoğunluğu, temposu iyice artan kooperatifte dayanışma ruhunun, başarı duygusunun nasıl yükseldiğine özel vurgu yapılacak; bu arada verimlilik, ekonomik katkı vb. kazanımların da devreye girmesiyle bu ivmenin daha da geliştiği yansıtılacaktır.

Öte yandan belgeselde, Ortalıca ve çevresindeki etnografik, kültürel, demografik, folklorik, mimari vb. öğeler de zemin görüntüleri oluşturabilecektir.

  1. Çalışma Yöntemi:

Belgesel için çekim ekibinin en az 5 (beş) kez Tosya’ya gitmesi planlanmıştır. Bu çerçevede çekimler mevsim döngüsüne, iş takvimine uyumlu olarak bütün ayrıntıları yansıtacak biçimde gerçekleştirilecektir.

Çekim takvimi, bir öngörü bağlamında Şubat, Nisan, Mayıs, Temmuz ve Ekim-Kasım 2009 olarak kabaca belirlenmiştir. Bu aylar içinde çalışmanın yapılacağı günler ise faaliyetlerin niteliğine, türüne göre Tosya’da kooperatif yetkilileriyle yapılacak görüşmeler sonucu netleştirilecektir.

Çekim ekibi, iş yoğunluğuna göre zaman zaman iki, zaman zaman da üç kişiden oluşacaktır.

Kasım ayından itibaren başlayacak kurgu çalışmalarının ilk aşaması tamamlandığında, yürütülen çalışmanın ara değerlendirmesi DGRV yetkilileriyle birlikte yapılacaktır.

Kasım ayı sonunda ya da en geç Aralık’ın ilk yarısında çalışmanın tamamlanması hedeflenmiştir.

Çekimler DVCAM kamerayla dijital olarak 4:3 formatında gerçekleştirilecektir. Tüm kamera ve kameramanlık hizmetleri Aslankara ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilecektir.

Dijital ortamda kurgulanacak olan belgeselin yönetmenlik, senaryo, seslendirme ve müzik çalışmaları da yine Aslankara ile ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Gerçekleştirilen Çekimler:

  1. 13-14 Şubat 2009 Tarihinde Yapılan Çekimler:

İlk çekimlerde iki temel amaç yönünde hareket edilmiştir:

1.Konunu içselleştirilmesi, bu çerçevede kooperatif yöneticileri ve çalışanlarıyla tanışıp görüşmek, yöreyi tanımak, yöre insanıyla; köylülerle, kadınlarla, çocuklar ve yaşlılarla tanışmak.

  1. Başlangıç aşamasındaki çekimlerle Ortalıca Köyü ile kooperatifin faaliyetlerinin kış koşullarında görüntülenmesini sağlamak, bunun yanısıra çekim alanlarında iş takvimi yönünde belirlenecek çalışmalar için nirengi noktaları saptamak.

İki gün süren çalışmalar tamamlanmış, Şevket Varlı ve ekibiyle kooperatifin çalışma takvimi üzerinde görüşülerek bundan sonraki aylarda yapılacak çekimlerle çalışmalar için öngörü çerçevesinde planlama yapılmıştır.

  1. 13-14 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Çekimler:

Sürekli telefon bağlantısı kurularak kar yağışlı günlerde yapılması hedeflenen çekimler, planlamaya bağlı olarak çekilmiş, ne var ki çeltik tarlaları üzerinde kar yağışına rastlanmadığı, ormanda kesim yapılamadığı için karlı Tosya görüntüleri ve kış yoğunluğu ile yetinilmiştir.