KONUK SAYFA YAZISI; Prof. Dr. Kâmil Karaali; Eşsiz Bir Zihin Egzersizi; Okuma

Eşsiz Bir Zihin Egzersizi: Okuma
Prof.Dr.Kâmil Karaali

 (Aşağıdaki satırlar, Prof.Dr.Kâmil Karaali’nin, Herkese Bilim Teknoloji dergisinin 10 Ağustos 2018 tarihli 124. sayısında yayımlanan yazısından aktarılmıştır.)

 

“Sağlık açısından fiziksel egzersizin önemi anlatmakla bitirilemez. / Ancak beden sağlığının yanı sıra zihin sağlığı için de zihinsel faaliyetler son derece önemli. / Demans bulgularının ortaya çıkmasını engellemede önemli yollardan biri ‘bilişsel rezerv’in olabildiğince fazla tutulması. ‘Bilişsel rezerv’, kişinin hayatı boyunca öğrendiği tüm bilgilerin, öğrenme kapasitesinin, problem çözme, sorunlarla başa çıkma mekanizmalarının tümünü içeren bir terim. / Ancak sadece okumak bile eşsiz bir zihinsel egzersiz.”

“Okuma eylemi, zihnin sembolleri ses, anlam, müzik, hatta kokuya dönüştürdüğü çok aktif bir faaliyet. Okuma, ses ve görüntünün tamamen hazır olduğu ve göreceli olarak çok daha pasif bir faaliyet olan TV izleme ile karşılaştırıldığında çok daha kompleks. Okunan metin, beynin çok değişik bölgelerinde aktivasyon yaratır. / ‘Pasif’ olan izleme etkinliğine göre çok daha yoğun bir faaliyet söz konusu zihinde. Birkaç siyah işaret koca bir evreni bile zihnimizde temsil edebilir. Okuma eylemi, tür olarak insanı diğer canlılardan ayıran ve kendisini eğitebilme anlamında çok yönlü kültürün de aktarılabilmesine olanak veren benzersiz bir faaliyet.”

“Düzenli okuyan insanlarda fark edilebilir şekilde sözcük dağarcığı artar, yaratıcı fikirler daha kolay oluşur. Konuşma dili zenginleşir. Okunan her bir kitap yeni dünyalara açılan pencere, yeni insanlarla ve kültürlerle tanışma nedeni olur. Bu da hoşgörülü olma ile sonuçlanır. Elbette bu yararların ortaya çıkması için de fiziksel egzersizde olduğu gibi düzenlilik ve süreklilik gerekir. Çocukların okumaya teşvik edilmesi için de ilk koşul, onlara rol modelliği yapan ebeveynlerin okuma alışkanlığına sahip olmalarıdır.”

 

(Yukarıdaki alıntı, Prof.Dr.Kâmil Karaali’nin, Herkese Bilim Teknoloji dergisinin 10 Ağustos 2018 tarihli 124. sayısındaki yazısından, yazarla yayınevinin hoşgörüsüne sığınılarak aktarılmıştır.)