KONUK SAYFA YAZISI Sabri Kuşkonmaz; Bir Öneri

BİR ÖNERİ
Sabri Kuşkonmaz

 (BESAM [Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği] aracılığıyla gönderilen ve şair-yazar Sabri Kuşkonmaz tarafından kaleme alınan aşağıdaki metin, 15.02.2023 tarihinde birlik üyelerine ulaştırılmış, yazarının ve BESAM’ın hoşgörüsüne sığınılarak tarafımızdan aktarılmıştır.)

Sevgili Üyeler,

Bir Öneri;

Büyük yıkımla ilgili çok söze gerek yok.

Temel öncelik olan yaşamak sorunu ile ilgili gelişmeleri acıyla izliyoruz.

Artık yavaş yavaş asıl önceliklere yönelmenin de zamanı geliyor. Bu nedenle önerimdir;

1.Deprem bölgesine ivedilikle çocuk kitabı ve çocuklar için oyuncak götürelim. Devletin kurumları elbette deprem bölgelerinde yoğun çalışma içinde. Ancak kitap gibi özellikli ve doğrudan bizi ilgilendiren konulardaki yükü bizler omuzlayalım ki kamunun yükü azalsın.

Bu konuda kitapla ilgili diğer meslek birlikleri ve özellikle Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği içinde bir kitap-oyuncak toplama, deprem bölgelerine götürme ve uygun, insani biçimde ve yöntemli olarak dağıtım yapabiliriz.

2.İkinci aşamada, depremzedelerin geçici barınması sağlandıktan sonra deprem bölgelerinde geçici kütüphaneler oluşturmayı planlayabiliriz. Bu planlamayla birlikte, programlı ve sürekli bir biçimde, oluşturulan kütüphaneler başta olmak üzere deprem bölgelerinde yazarların katılımıyla imza günleri, etkinlikler, seminerler yapılabilir. Bu çalışmalarda, deprem konusunda sözlü tarih çalışmaları da eşgüdüm içinde yapılabilir. Böylelikle hem rehabilitasyon hem de deprem ile ilgili bir toplumsal hafıza yaratılmış olacaktır.

Bu konularda her aşamada gönüllü olduğumu / olacağımı ayrıca belirtirim.

Saygılarımla.

 

Sabri Kuşkonmaz
BESAM Kurucu Üyesi