SAYFA YAZISI M.S.Aslankara; YEDİNCİ YILDA GEÇMİŞE YENİDEN BAKMAK…

YEDİNCİ YILDA SİTEMİZİ YENİDEN OKUMAK

M.Sadık Aslankara
(9.02.2023 YAZISIDIR.)

Bu haftanın “Sayfa Yazısı”, aynı zamanda yedinci yayın yılımızın da ilk yazısı. Böyle de olsa yazıyı, 6 Şubat 2023’teki depremin ardı sıra hiçbir zaman unutulmayacak acılarla yaşamakta olduğumuz bir tarihi dilimde kaleme alıyor olmak doğrusu insanın içini eziyor. Ne ki olgusal gerçeklik, böyle bir yazıyı kaleme almamı da zorunlu kılıyor.

İşimi aksamasız, eskizsiz yerine getireyim istiyorum yine, tek isteğim bu.

Geçen yıl, izlenirliği, işlevselliği bağlamında sitemizin yazınsal açıdan adeta platforma dönüştüğünü, hatta bir tür “yazın dergisi” işlevi gördüğünü gözlediğimi belirtmiştim yazımda. Karşılıklı ilişkiye dayalı bir yayın siyasası izlemenin, böyle bir gerçekliğin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı kesin. Bu bütünleşmede, bu tutuma destek veren okur, yazar, izleyici pek çok kesimden insanın katkısı da önemli rol oynuyor elbette.

Bu olgunun, yayınımıza bir tür “kurumsallık” kazandırdığı da öne sürülebilir yanılmıyorsam. Bunların yanında bize kurum niteliği kazandıran bir diğer özellik, geçtiğimiz yıllar boyunca ortak yayın kavrayışımıza dayalı olarak sürdürdüğümüz ortak çalışma grubunun varlığı. Yazının başında Yayın Yönetmenimiz Rukiye Sevindi’nin görsel grafik düzenlemedeki yaratıcı katkısıyla akışa kazandırdığı düzeni; her zaman yardıma koşan, hep yanımda olan Okan Çançin’in belgesellerimizle kliplerin akışıyla dağılımına, seçimiyle yerleştirimine dönük benzersiz desteğini, katkısını; şair, tiyatrocu Figen Şentürk’ün etkinlik eşgüdümüyle düzenlilik içinde yürüttüğü instagram hesabı yönetimini anımsamak gerekiyor.

Böylece karşılıklı alışveriş temelinde bugüne dek yükselerek gerçekleşen yayın politikamızı, bu anlamda ortaya çıkan verilerin bir kez daha dökümünü yapmaya girişecek olursak şunları söyleyebiliriz:

900 yazıdan oluşan sitemiz yayınları 4.000 izleyici tarafından takip ediliyor. İzleyiciler, bu yayınları 2021’de yüzde 38 bilgisayar, yüzde 61 mobil cihazlar, yüzde 1 tablet aracılığıyla izlemişken bu oran 2022’de yüzde 32 bilgisayar, yüzde 66 mobil cihaz, yüzde 1 de tablet olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Ziyaretçilerin sayfada kalma süresinin de tatmin edici olduğu söylenebilir.

2021’de ziyaretçinin %54’ü kadın, %46’sı erkekti, 2022’de bu oran erkeklerde %1 artış gösterdi, sonuçta kadınlar yine önde. Yaş dağılımındaysa gençlerin bir hayli önde olduğu görülüyor. 2021’de genç kesimin en kalabalık grubu, neredeyse dörtte biri %23’lük oranla 25-34 yaş arası bireylerdi, %19’u 18-24 yaş, %19’u da 35-44 yaş arasında kalanlardan oluşuyordu. 2022’de gençler daha öne geçti ve 18-24 yaş arasındakilerin oranı, %6 artışla %25’e çıktı, 25-35 yaş grubu %2’lik düşüş gösterse de 35-44 yaş grubu da %2 artmış oldu. Sonuçta 45 yaş ve üzeri kesim böylece 2021’deki yüzde 39’luk orandan %31’e düştü, gençlerse, izleyici olarak daha güçlü biçimde öne çıktı.

Önceki yıllardan bu yana örtüşen veriler eşliğinde ziyaretçilerin sitemiz sayfalarına yönelişinde birbirine koşut eğilimler sergilediği görülüyor. Bunların ilk beşi şöyle sıralanıyor: Anasayfa, Sayfa Yazısı, Öykü Kürsüsü, Atölye, Yazarla Yapılmış Söyleşiler.

Yayınlarımızın değişmez ilk sıra izleyicisi İstanbul, onu her seferinde sırasıyla Ankara ve İzmir izliyor. 2021’in yıl boyu dördüncü, beşinci kentleri Eskişehir’le Bursa oldu hep, 2022’de bu dizilim değişmedi, altıncı kentle sonrasında gözlendi sıra değişikliği. Türkiye’nin ardından sitemizi sırasıyla izleyen dört ülkeyi de şöyle sayabiliriz: Çin, ABD, Almanya, Rusya.

Salt YouTube üzerinden belgesellerimizi ya da kısa tanıtım kliplerimizi izleyenlerin sayısının da 2021’de 36 binken bu sayının 2022’de 10 bin artışla 46 bine ulaştığını, bu toplamın yarısının Bursa’nın Nâzım’ı Nâzım Hikmet adlı belgeselimizi izlediği, aynı yoğunlukta izlemeyi sürdürdüğü görülüyor.

Sitemizi birlikte karşılıklı etkileşim temelinde hep bu tutumla sürdüreceğiz.

Görüşlerinizi, eleştiri ya da değinilerinizi iletmenizi de bekleyeceğiz elbette. Öyleyse yedinci yıla merhaba, sekizinci yıla doğru hep birlikte.