Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Tanıtım Dosyası

ULUSLARARASI ESKİŞEHİR  ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI FESTİVALİ
TANITIM DOSYASI

 ADI                            : 4. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

TARİH                      : 10-15 Şubat 2009

KONUSU                  : Çocukların ve gençlerin tiyatro ile duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmeleri; tiyatroyu bir ifade oluşturma aracı ve yöntemi olarak kullanmaları.

AMACI

Sanatsal Amaç:         : Festivalin öncelikli görevi, tiyatro sanatını çocuklara- gençlere (yaş grubu) sevdirmek; kültür ve sanatla iç içe yetişen yeni kuşaklar yetişmesinde aracılık etmektir. Aynı zamanda, festival bünyesinde sahnelenecek olan oyunlar ile beraber atölye çalışmaları, söyleşi ve seminerler düzenleyerek, tartışan, inceleyen, araştıran canlı bir tiyatro ve festival disiplini oluşturabilmektir.

 

Kültürel Amaç          :Türkiye’nin  farklı bölgelerindeki tiyatro topluluklarının oyunlarını festivalde buluşturarak, ulusal- sanatsal zenginliğimizi paylaşmak, yurt dışından yabancı oyun ve tiyatro gruplarını davet ederek farklı coğrafyaların, kültürlerin, sanatsal bakış açılarının buluşmasını, kaynaşmasını ve etkileşmesini sağlamak. 2009 yılı için planlanan bu festivalin bir diğer katkısı ise yurt dışından gelecek olan uluslararası grupların 2010 İstanbul-Avrupa Kültür Başkenti’ne de katkıda bulunmasını sağlamak olacaktır.

 

Kitlesel Amaç            : Yapılacak etkinliklerin sonucunda, yaş gruplarının kendi dünyalarını başkaları ile paylaşabilmesi, hayal güçlerini kullanarak kendilerini farklı yöntem ve biçimler ile ifade edebilmelerini sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2009 yılında 4’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, oluşum amacını besleyecek bir çok etkinlikle zenginleştirilecektir.

 

AMACA ULAŞMADA YER ALAN FAALİYETLER

 

Tiyatro Oyunları       : Türkiye’nin farklı bölgelerinden 5 ulusal tiyatro topluluğu ile, yurt dışından 8 uluslararası  tiyatro topluluğu, 2009 Şubatı’nın ikinci haftasında, festival çatısı altında oyunlarını sergileyeceklerdir.

 

Çocuk ve Sinema      : Çocuk filmleri, belgeseller ve çizgi film gösterimleri yapılacaktır

       

Atölyeler                    :  Kukla yapımı, yaratıcı drama, beden ve ritim kullanımı, cam, seramik, afiş-resim, iletişim gibi farklı atölyeler bir araya getirilerek, çoklu sanatsal üretimlerde bulunulacaktır.

 

Seminer ve Paneller  :  Çocuğun dünyasını, beklentileri ile meraklarını öğrenmek ve anlayabilmek için çocukların öncülük ettiği oturumlar düzenlemek; bu oturumları beyin fırtınası yöntemleri ile de desteklemek amaçlanmaktadır.

 

ÖNEMİ                      : Anadolu’da önemli bir yer tutan Eskişehir’de, tüm ülkeyi kapsayan ve uluslararası katılımın da olduğu, gençleri ve çocukları hedef alan tiyatro festivali özel bir konum kazanmaktadır. Çocukların ve gençlerin dünya görüşü oluşturma ile ifade edebilmede, farklı yöntem ve yaklaşımlara tanıklık etmesi ve bunları festival aracılığı ile deneme şansına sahip olması önemlidir.

 

SINIRLILIKLARI  :  Festival Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kendisine ait salonlarında gerçekleştirilecektir. Temel etkinlik alanları oyunlar, seminerler, çocuk sineması ve atölye çalışmalarından oluşmaktadır.

 

SALONLAR             : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Şehir Tiyatroları Haller Gençlik Merkezi  Tepebaşı Sahnesi

Turgut Özakman Tiyatro Salonu

Cam Müzesi Çocuk Oyunları Salonu

 

HEDEF KİTLE        : Çocuk : 3- 11 (çocuk yaş grubu) Genç: 11- 17 (genç yaş grubu) aralığındaki tüm yaş grubu festivalin hedef kitlesidir.

 

GEREKÇESİ           : Dünyadaki  savaşlardan, ekonomik ve sosyal sıkıntılardan, açlıktan, eğitim yoksunluğundan ve sağlıksızlıktan en çok zarar görenler çocuklardır. Bunun yanında insanlığı besleyecek güzel sanatların ve üretimlerin pek az bir kısmı çocuklar düşünülerek yapılmaktadır. Festival bu konudaki eksikliğe kendi uzmanlığı çerçevesinde yaklaşmaktadır.

 

 

 İŞBİRLİĞİ                :

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Ankara Fransız Kültür Merkezi

* Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ)

* Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi

* Türkiye İletişim Araştırmaları Merkezi

* Festivale destek verecek sponsorlar

 

 

MEDYA- TANITIM: Festival, basın bültenleri ile sürekli olarak gündemde tutulacaktır. Yerel ve ulusal gazetelerin kültür sanat servisleri ile temasa geçilerek, etkinlikler ile ilgili haberler, kültür sanat köşelerine taşınacaktır. Görsel medyada ve televizyonların kültür sanat ağırlıklı programlarında, festivalin tanıtımı yapılacaktır. İnternet tanıtımı, bilboard, salon afişi ve sokak afişleri ile desteklenecek bir tanıtım çalışması titizlikle yürütülecektir.

 

 

 

ETKİNLİK PROGRAMI :

 

 

ETKİNLİKLER

 

 

           
 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 

 

ATÖLYE

 

ATÖLYE

 

ATÖLYE

 

ATÖLYE

 

ATÖLYE

 

ATÖLYE

 

 

TİYATRO

OYUNLARI

 

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

OYUN

 

 

SEMİNERLER

 

 

SEMİNER

   

 

SEMİNER

   

 

SEMİNER

 

 

ÇOCUK FİLMİ

 

  ÇOCUK 

   FİLMİ

 

  ÇİZGİ

   FİLM

 

ÇOCUK 

  FİLMİ

 

  ÇİZGİ

   FİLM

 

ÇOCUK 

  FİLMİ

 

  ÇİZGİ

   FİLM

 

BELGESEL

   

BELGESEL

   

BELGESEL

   

BELGESEL

GÜNLER

 

    

 

 

10 ŞUBAT

  

 

 

11 ŞUBAT

   

 

 

12 ŞUBAT

   

 

 

13 ŞUBAT

   

 

 

14 ŞUBAT

    

 

 

15 ŞUBAT

 

ULUSLARARASI ESKİŞEHİR  ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ÖZGEÇMİŞİ

Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin birincisi, 2006 yılının Mart ayında gerçekleştirildi. 20- 24 Mart tarihleri arasında, beş gün süren festival boyunca, Eskişehir Şehir Tiyatroları, “Kral Aranıyor”, “Dans Eden Eşek”, “Bremen Mızıkacıları” isimli çocuk oyunlarını sergilediler. İstanbul Çevre Tiyatrosu Semaver Kumpanya topluluğunun, “Nasretttin Hoca” isimli çocuk oyunu ile, Öteki Tiyatro İstanbul Sahnesi topluluğunun “Akıllı Daha Akıllı Daha Daha Akıllı” isimli çocuk oyunu seyirci ile buluştu. Tugay Başar- Timuçin Gürer Beden Perküsyonu Atölyesi, “Kendi Kendini Çal” isimli atölye çalışmasını, yoğun bir katılım eşliğinde, çocuklar ve gençlerle gerçekleştirdiler. Almanya’dan festivale katılan misafir ekip Thomas Lang Alman Çocuk-Gençlik Tiyatrosunun, “Yürekle ve Beyinle” isimli, ”Modeller, Temalar, Formatlar ve Oyunculuk Yöntemleri” başlıklarını içeren performansları seyircisi ile buluştu. Festival bünyesinde düzenlenen panelde katılımcılar, ( Özer Tunca, Ali Kırkar, Ömer Adıgüzel, Tülin Sağlam, Enis Yıldız, Sermet Yeşil) ”Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosunun Sorunları” konusunu derinlemesine irdelediler. Beş gün boyunca toplam 12 sahne performansı ile ortalama 3000 seyirciye ulaşan festival, kapanış şenliği ve ödül töreni ile görkemli bir şekilde sona erdi.

İkinci festival 2007 yılı Mart ayında düzenledi. 20- 25 Mart 2007 tarihleri arasında 6 gün süren festivalde, katılımcıların ve seyircilerin sayısında gözle görülür bir artış olduğuna tanık olundu. Eskişehir Şehir Tiyatroları “Cuco Bilmiyor” isimli çocuk oyununu, Uçan Eller Kukla Tiyatrosu (Lüleburgaz/Kırklareli)“Gün Işını” isimli kukla çocuk oyununu sergilediler. Atölye çalışmalarının ağırlıklı olduğu festivalde, Tugay Başar- Timuçin Gürer Beden Perküsyonu Atölyesi, “İçimizdeki Ritim”, Serap Antepli Atölyesi “Öyküden Oyuna”, Haluk Yüce Atölyesi “ Temel Pandomim ve Jonklörlük Teknikleri” isimli atölye çalışmalarını gerçekleştirerek, katılımcıları ile keyifli ve bir o kadar da yaratıcı çalışmalarda bulundular. Tiyatro Tempo(Ankara) “Bencil Dev” isimli çocuk oyununu, Anatole Sokak Oyuncuları –CURCUNABAZLAR(İstanbul) “ İstanbul Hatırası” isimli sokak gösterisini festivalde sergilediler. Yurt dışından festivale misafir olan Drama Theatre Nevena Kokanova (Yambol/Bulgaristan) Tiyatrosu “Kahin Orfeus” isimli çocuk oyunu, Etreinte(Fransa) Tiyatrosu    “Bir Varmış Bir Yokmuş Masallar” isimli çocuk oyunları ile seyirciyle buluştular. 6 gün süren festival boyunca toplam 14 gösteri gerçekleştirildi ve 7000’in üzerinde seyirci sayısına ulaşıldı. Festival sokak şenliği ve ödül töreni ile son buldu.

3.Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, yine 2008 Mart ayında düzenlendi. 20 – 25 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 6 gün süren festival boyunca, bir çok yerli ve yabancı topluluk ağırlandı. Tiyatro Düş Perdesi (İstanbul) “Masal Çalan” isimli çocuk oyununu, Uçan Eller Kukla Tiyatrosu (Lüleburgaz/Kırklareli) “Alaaddin’in Sihirli Lambası” isimli kukla çocuk oyununu, Bursa Devlet Tiyatrosu “Kara Kedi Geçti” isimli çocuk oyununu sergilediler. Eskişehir Şehir Tiyatroları “İbiş Adında Bir İbiş” isimli çocuk oyunu ile “Kozları Paylaşmak” isimli gençlik oyununu, Tiyatro Tempo(Ankara) “Bir Beckett Oynamak” isimli gençlik oyununu seyircisi ile buluşturdular. ESOGÜ Çağdaş Dans Topluluğu “Mahf-ı Kebir” isimli dans gösterisi ile izleyenleri büyüledi. 2008 yılında festivale, yabancı ülkelerin misafir toplulukları yoğun ilgi gösterdiler. Dora Gabe Kukla Tiyatrosu (Bulgaristan) “Havlamayı Öğrenen Köpek” isimli çocuk oyununu, Drama Theatre Nevena Kokanova (Yambol/Bulgaristan) Tiyatrosu “Pinokyo” isimli çocuk oyununu, Sophie Quenon Kumpanyası ( Fransa) “Kelebek Olmadan Önce” isimli çocuk oyununu, Al-Harah Tiyatrosu (Filistin) “Yaşlı Seman” isimli çocuk oyununu Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelerinde sergilediler. San Marino‘dan misafir olarak gelen, Bradipo Tiyatrosu “1704” isimli gençlik oyununu ve Dusco Radovic Küçük Tiyatro (Sırbistan) “Taş Prens” isimli gençlik oyunlarını sergilediler. Tsvete Yaneva Topluluğu (Bulgaristan) “Biz ve O” isimli sokak gösterisini Eskişehirli izleyicileri ile paylaştılar. Sokak gösterisi ve ödül töreni ile festival sona erdi. 3. Festival, 6 günün sonunda toplam 21 gösteri yaparak 8800 seyirciye ulaşmayı başardı. Her yıl katılımcıları ve seyirci sayısı artarak devam eden festival, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürmektedir.