YARATICI YAZARLIK; M.S.Aslankara; ANLATI, FOTOĞRAFA ALTYAZI DEĞİLDİR…

ANLATI, FOTOĞRAFA ALTYAZI DEĞİLDİR…

M.Sadık Aslankara

Yazarlık, türlü yollarla yapılabiliyor. Gazetede, dergide yazarsınız, salt kitap yayımlarsınız, sanal yayınlarda görünürsünüz, hangisi olursa olsun yazar olarak anılırsınız. Ancak “yaratıcı yazar” olarak nitelendirilebilmeniz için kurmaca alanında üretimde bulunmanız, yani hayallerinizi koşturmanız gerekir.

Yine de unutmamak gerekir, yazılan her şiir, öykü, roman, oyun, masal, şu bu, ille de böyle anılmanızı gerektirmez, bunlar yaratıcı yazarlığın zorunlu koşuludur da yeterli koşulu değildir ama. Diyeceğim şiirde, öyküde, romanda vb. göz dolduran ürünler vermenize karşın yine de yaratıcı yazar bağlamında anılmadan geçiştirilebilirsiniz. Çünkü yazın dünyasında yeni bir ufuk açmış olmanız da beklenecektir sizden yaratıcı yazar olarak anılabilmeniz için.

Ben, yaratıcı yazarlığını kurmacayla sınamaya çalışan, öne sürüşlerini eleştiri-deneme yazılarıyla temellendirip bunlara çerçeve çizmeye özen gösteren bir yazar sayıyorum kendimi.

Nitekim sitemizde en çok ilgi gösterilen ana başlığın “Sayfa Yazısı” olması, bunlarda özellikle genç yazarlar ve yazar adayları için katkı sunmaya hazır, onarıcı, destekleyici, iyileştirici bir anlayışla kalem oynattığı ilk ağızda hemen görülebilen bir izlenim bırakıyor olmam, böylesi yaklaşımı alabildiğine pekiştiriyor herhalde.

Geçen beş yıl içinde benden ya da alıntı, aktarma anlamında farklı imzalardan oluşan “yaratıcı yazarlık” odağındaki yüzlerce metin, buna dönük ciddi bir dağar bağlamında alınabilir, alınmalıdır da kanımca.

Yaratıcı yazarlığın neden kurmaca metinlerinde kendini göstereceği üzerinde durmanın gereği yok, çünkü yaratı dediğimiz olgu, hayaller eşliğinde sıçrayıp gelişir. Sanatlar kadar bilimde de böyledir bu. Yapay zekânın, sanal ya da metaverse gerçekliğinin burada ortaya çıkması bütün bu nedenlerle olağan sayılmalı.

Buradan hareketle yaratıcı yazarlık, olsa olsa yaratıcı bir metin ortaya koyma eylemidir. Yaratıcı metin, olayı, ilişkiyi, karakteri, durumu, nesneyi vb. fotoğrafını çekmişçesine anlatmanın, aktarmanın değil sorgulamanın, onu bozup, ayırıp ama birleştirmeyi okura bırakmanın, okuyan kişide, bu parçaları tamamlayıp yeniden ayağa kaldırma, onu canlandırıp yaratma duygusunu uyandırma, kışkırtma eylemidir. Bu yüzden yaratıcı yazarlık, yazmaktan çok uydurma, uydururken ama metin aracılığıyla gerçeklik algısını, evrensel boyutuyla okuyanda yeniden kurdurma hüneridir.

Yaratıcı yazar, fotoğrafa altyazı döşemez, okura bu fotoğraftan kalkarak ona gerçekliği yeniden kurdurmanın anahtarını sunar. Özetle yaratıcı yazar, kaleme aldığı metinle yaratıcı okur yetiştirmenin ötesinde bu okuru yaratır da.