YARATICI YAZARLIK: Yücel Kayıran; ‘Metnin Diyalektik Motoru’

“Metnin Diyalektik Motoru”
YÜCEL KAYIRAN
(23.8.2018 YAZISIDIR.)

(Aşağıdaki alıntı, Orhun Atmış’ın Efsus’a Yolculuk adlı yapıtı üzerine Yücel Kayıran’la Cumhuriyet gazetesinde yaptığı söyleşiden aktarılmıştır.)

 

“Fikirden hareketle de şiir yazılabilir. Ama fikir, oluşumu bakımından içsel değil dışsaldır. Şiirin dışsal olandan çok, sizde mevcut olana dayanması gerektiği inancındayım ben. Şairin kendi varlığını idrak etmesi gerekir. Şiir fikirden hareketle değil, insanın yüz yüze geldiği aporia durumundan hareketle yazılıyor.”

“Bir şairi veya bir yazarı mutlu kılan, böyle bir mutluluk durumu var ise eğer, bu, okuyucunun yapıta ilişkin bir sorgulama yapması değil, yapıtı okumasıdır. Bir yazar veya bir şairin, yapıtının okunmasını dilemek dışında, okurdan bir talepte bulunmaya hakkının olduğunu sanmıyorum. Metnin diyalektik motoru, okunmaya başladığında işlemeye başlar. Gerçekleşmiyorsa, metin gerçekleştirilemiyor demektir.”

(Yukarıdaki alıntı Orhun Atmış’ın Yücel Kayıran’la söyleşisinin yer aldığı Cumhuriyet gazetesinin 7 Ağustos 2018 tarihli sayısından alınmış, yazarlarla Cumhuriyet’in hoşgörüsüne sığınılarak aktarılmıştır.)