YAZARLIK OLGUNLAŞMA ATÖLYESİ- 2020-21 Duyuru

YAZARLIK
OLGUNLAŞMA ATÖLYESİ DUYURU

M.Sadık Aslankara,
kendisine gelen başvurulardan hareketle,
yarım yüzyılı aşan yazarlık deneyimini, farklı nitelikte atölye çalışmaları içinde yazarlara,
yazar adaylarına,bu arada konuya ilgi duyacak farklı alanların farklı yaş eşiğindeki ardıllarına açıp paylaşıyor,
bu doğrultuda yeni bir yaklaşımın önünü açıyor
ve çağrıda bulunuyor:

Amaç:

M.Sadık Aslankara, bugüne dek yaptığı, sürdürdüğü bütün atölye çalışmalarından elde ettiği birikimi gözden geçirip, yıllar içinde farklı kuşaktan her yaştaki insanla gerçekleştirdiği atölye çalışmalarını yeni bakışla bütünlemeyi, bunları, yeni öğretme-öğrenme ilişkisine dayalı çağdaş yöntemler eşliğinde işleyerek paylaşmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda, oluşturmayı hedeflediği sanatsal yaratı atölyeleri için, bir kurumsal yapı oluşturmak yolunda Eskişehir merkezinde, deneyimlerini sergileyip paylaşmaya hazırlanıyor. Bu yaklaşımını Türkiye’ye yaymayı, farklı kentlerde atölye çalışmaları yapmayı planlıyor.

Çalışmalarında, kendisine tiyatrocu yazar Figen Şentürk eşlik ediyor.

Yaklaşım:

M.Sadık Aslankara bugüne dek üniversitelerle belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarıyla sanat birimlerinin çağrısıyla yukarıda çerçevesi çizilen, Türkiye’nin farklı kentlerinde çocuklarla, erişkinlerle edebiyat, tiyatro, belgesel sinema alanlarında gerçekleştirdiği atölye çalışmalarını, bundan böyle kurumsal çatı altında toplayıp sürdürmeye, çalışmasına böyle bir nitelik kazandırmaya karar vermiştir. bugüne dek Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir, Samsun, Aydın, Denizli, Kütahya, Kastamonu, Batman kentlerinde gerçekleştirdiği farklı atölye çalışmalarını gözden geçiren Aslankara, çağdaş öğrenim bilgisi eşliğinde çıkardığı yol haritasıyla bunu uygulamaya karar vermiştir.

Yaratıcı Yöntem:

M.Sadık Aslankara, “Yaratıcı Zihin”, “Yaratıcılık”, “Sanatsal Yaratı”, “Yazarlık”, “Geliştirilmiş Yazarlık” vb. başlıkların tümünü kapsayan çalışmasıyla çocukların, gençlerin, erişkinlerin doğrudan zihinlerine yönelerek yaratıcılıklarını kendilerine keşfettirmek, bu keşfi geliştirmelerine destek olmak üzere yaratıcı yöntemler zincirine dayalı bir çalışmayı kendisine temel almıştır. Bu doğrultuda teknik anlamda tam bir yaratıcı drama çalışması olmasa da atölyelerde dramadan yararlanmayı, bütün çalışmayı oyunsu süreçlere dayalı yürütmeyi benimsemiştir.

Bu özetleme ardından yukarıdaki başlıklar altında yazar olmak amacı, tutkusuyla kendisini geliştirme kararlılığı gösterenlere yönelik gerçekleştirilecek “Yazarlık Olgunlaşma Atölyesi”, dıştan bakıldığında görece herhangi “okuma-yazma atölyesi” gibi algılanabilirlik taşısa da başlıkta anıldığı biçimiyle katılımcıların “olgunlaşması” temelinde öteki “yaratıcı yazarlık” veya “yazarlık” kurslarından, bu doğrultuda yapılan başka çalışmalardan ayrı tutulmalıdır.

“Yazarlık Olgunlaşma Atölyesi”, kendi dilini sesini, biçimiyle biçemini vb. bulma arayışı içinde olan, tutku ölçüsünde istekli adayın ufkunu geliştirip önünü açmak, yazarlık yönünde kendisinde farkındalık yaratıp bilinçlilik oluşturmak, bu doğrultuda kişiyi düzeyce yükseltmek üzere çalışmayı amaç edinmiştir.

Atölye, adayın eleştirel bakış, ufuk, buna bağlı derinlik kazanmasını sağlayacak, böylelikle kendi verimlerine karşı da tarafsız kalabilmesinin, bunu nesnel gözle değerlendirmesinin önünü açacaktır.

Katılımcı/kursiyer aday, gerek dosya hazırlığı gerekse dosya kitaplaştırma aşamasında bir yazarın neleri dikkate alması, ölçü olarak neleri önde tutması gerektiğini uygulamalı atölye çalışması olarak içselleştirecektir. Bu bir “yapım süreci” bağlamında alınırsa eğer, söz konusu sürecin “proje” olmaktan çıkarılıp nasıl içselleştirileceği atölye çalışmasının ana hedeflerinden biri yapılacaktır.

Yola Çıkış:

“YAZARLIK OLGUNLAŞMA ATÖLYESİ”, bir özel grup çalışması olduğundan bu atölyenin öteki atölyelerden farklı çalışma programı izleyeceği bilinmelidir. Çünkü katılımcılar, öykü-roman-oyun-deneme/eleştiri alanlarında verimledikleri bir metin üzerine yapacakları çalışmanın yanında ayrıntılı değerlendirmeyle kendilerini geliştirmenin, sonuçta olgunlaşmanın kapısını aralayacaktır.

Başvuru, Katılım Koşulları, Uygulayım:

Öykü-roman-oyun-deneme/eleştiri türlerinde ürün vermiş olan veya ürün yayımlamasa da bu yönde kararlı adımlar atan her aday doğrudan “Yazarlık Olgunlaşma Atölyesi”nin doğal katılımcısı sayılmıştır.

Ancak adaylar aşağıdaki koşulları da kabul etmiş sayılacaktır:

Atölye çalışmaları usta-çırak ilişkisi ve sanatsal görgü temelinde yürütüleceğinden çevrimiçi değil, katılımlı olarak yüz yüze canlı gerçekleştirilecektir.

“Yazarlık Olgunlaşma Atölyesi”, ilk aşamada Eskişehir’de bir sanat kurumu bünyesinde başlatılıp yürütülecek, 8 Kasım 2020-28 Mart 2021 tarihleri arasında iki haftada bir dört saatten az olmamak üzere toplam on bir (11) atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Atölye on kişiyle sınırlandırılmıştır. Daha önce Aslankara’nın “Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi” çalışmasına katılmış beş kişi, “Olgunlaşma” atölyesine de katılma kararı aldığından atölyeye yeni katılımcı olarak sadece beş yazar kabul edilebilecektir.

Atölye için ayrılan salonun yanı sıra, gereklilik doğrultusunda kimi oturumlar uygun aralarla açık ya da kapalı farklı mekânlara da kaydırılabilecektir. Duyulan gereksinime göre çalışma süresini makul ölçüde aşmak M.Sadık Aslankara’nın tasarrufunda olacaktır.

“Yazarlık Olgunlaşma Atölyesi”, M.Sadık Aslankara’nın grup liderliğinde, tüm atölye katılımcıları/kursiyerleriyle birlikte, her bir katılımcıyla özel ilgilenilerek sürdürülecektir.

İletişim:

Yurtiçi-Yurtdışı Atölyeler İçin

Figen Şentürk: 0537.9889664