Cumhuriyet Kitap Yazıları

Yazarın söz konusu yazıları Cumhuriyet Kitap’ta iki haftada bir yayımlanmaktadır.

Cumhuriyet Kitap’taki bu yazılara www.cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşılabilir.