ÖYKÜ KİTAPLIĞI M.S.Aslankara; DERYA SÖNMEZ’DEN ÖYKÜ KİTABI; ‘SIRÇA KANATLAR’

DERYA SÖNMEZ’DEN BAŞARILI İLK ÖYKÜ KİTABI: “SIRÇA KANATLAR”

M.Sadık Aslankara

Yeni bir hekim yazar daha ekledim listeme: Derya Sönmez. Şu can alıcı koronavirüs günlerinde üstelik başarılı bir ilk öykü kitabıyla çıkagelmesin mi: Sırça Kanatlar (Sel, 2021).

Yazarlıkta ilk adımını atan biri için, ilk öykü kitabıyla başarı yakalanamaz diye bir söz edilemez kuşkusuz. Ama kendi payıma, okuduğum ilk öykü kitaplarında belirli düzey yakaladığını gözlediğim azımsanmayacak sayıda yazarla karşılaştığımı söylemeden de geçmemeliyim. İşte Derya Sönmez, bunlardan biri.

Peki Derya’nın başarısı nereden geliyor?

Öykülerine bakışımsız ama sıçramalı olarak yerleştirdiği farklı açılarla anlatısına kazandırdığı göreceli çokseslilikle, bunları doygunluğu yerli yerinde, âdeta kendine özgü kıldığı biçeme dayalı olarak kurduğu dil-anlatım bütünlüğüyle.

Derya, öykü kişilerinin, kendi “ben”leri çevresinde dönenişlerini, öykülerin ana izleği olarak öne çıkarıyor. Bunu bir sorunsal bağlamında, üstelik denemeye hiç mi hiç göz kırpmadan, salt kurmaca sınırları içinde kalıp ustalıkla işleyebiliyor.

Yazarın, gerçekliğe yönelik yarattığı bozunum yanılsamasıyla yol aldığı öykü evrenleri, dildeki yüklemelerin de kazandırdığı ivmeyle alabildiğine büyülü bir anlatı dünyasına açılıyor. Bunun, hele de ilk öyküler demeti için ne denli önemli olduğunun altını özellikle çizmek isterim.

Evet, bütün öykülerinde yazar, işte bunların altından kalkmayı başarıyor diyebilirim. Sözcük seçimi, aynı sözdizimine içirdiği karşıt bakışlı diyalektik temel, “ben” olmaya dönük alt katmanlarda yoğunlaşan yerleştirim, neredeyse gereksiz hiçbir sese, söze yer vermezken tam tersine sessizliği, büyük hünerle metne sermesi, dikkat çeken yanlar olarak öne çıkıyor bu öykülerde.

Her ilk öykü kitabı, böylesi düzey sergiliyor değil elbette. Ama Derya Sönmez, bu ilk öykü kitabıyla iyi bir öykü kurucu olduğunu gösteriyor; bunu bütün öykülerinde gözleyebiliyorsunuz onun.

Bu arada sözcüklerindeki zenginlik, çeşitlilik de dikkat çekici. Sözcük seçimi, dildeki egemenliği de Derya’nın yazarlık hünerini ele vermeye yetiyor zaten. Kurduğu eksiltili, ekonomik anlatı, bu yolla metne alabildiğine yoğun, sıkı bir anlamlandırma ağı döşediği görülebiliyor ayrıca.

Bu arada işlevsel olmayan yığma ya da dolgu ayrıntıları bile Derya, büyük incelikle, ustalıkla kullanıyor bana göre. İşlevli ayrıntılara eklediği yananlam döşemeleriyle, ayrıca zaman-uzam sıçramalarıyla ciddi bir anlamsal bütünlük kuruyor böylece öykülerde.

O halde Derya Sönmez ’i, onun öyküdeki serüvenini bundan böyle de izleyeceğiz demektir. Okuyun derim Sırça Kanatlar’ı.