ATÖLYE

YENİ YAKLAŞIMLA
YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMİŞ YAZARLIK ATÖLYESİ
GENEL DUYURU

M.Sadık Aslankara, kendisine gelen başvurulardan hareketle, yarım yüzyılı aşan yazarlık deneyimini, farklı nitelikte atölye çalışmaları içinde yazarlara, yazar adaylarına, bu arada konuya ilgi duyacak farklı alanların farklı yaş eşiğindeki ardıllarına açıp paylaşıyor, bu doğrultuda yeni bir yaklaşımın önünü açıyor ve çağrıda bulunuyor:

Amaç:

M.Sadık Aslankara, bugüne dek yaptığı, sürdürdüğü bütün atölye çalışmalarından elde ettiği birikimi gözden geçirip, yıllar içinde farklı kuşaktan her yaştaki insanla gerçekleştirdiği atölye çalışmalarını yeni bakışla bütünlemeyi, bunları, yeni öğretme-öğrenme ilişkisine dayalı çağdaş yöntemler eşliğinde işleyerek paylaşmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda, oluşturmayı hedeflediği sanatsal yaratı atölyeleri için, bir kurumsal yapı oluşturmak adına merkezi Eskişehir’de, Ocak 2020’den itibaren SOFİSTA’da (Soylu Fikir Sanat Akademisi) deneyimlerini sergileyip paylaşmaya hazırlanıyor. Öte yandan bu yaklaşımını Türkiye’ye yaymayı, farklı kentlerde atölye çalışmaları yapmayı planlıyor.

Çalışmalarında, kendisine tiyatrocu yazar Figen Şentürk asistanlık yapıyor.

Yaklaşım:

M.Sadık Aslankara bugüne dek üniversitelerle belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarıyla sanat birimlerinin çağrısıyla yukarıda çerçevesi çizilen, Türkiye’nin farklı kentlerinde çocuklarla, erişkinlerle edebiyat, tiyatro, belgesel sinema alanlarında gerçekleştirdiği atölye çalışmalarını, bundan böyle tek bir çatı altında toplamaya, buna kurumsal nitelik kazandırmaya karar vermiştir. Aslankara, bugüne dek Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir, Samsun, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Kastamonu, Batman kentlerinde gerçekleştirdiği atölye çalışmalarını gözden geçirip, çağdaş öğrenim bilgisi eşliğinde bir yol haritası çıkarıp bunu uygulamaya karar vermiştir.

Yaratıcı Yöntem:

M.Sadık Aslankara, “Yaratıcı Zihin”, “Yaratıcılık”, “Sanatsal Yaratı”, “Yazarlık”, “Geliştirilmiş Yazarlık” vb. başlıkların tümünü kapsayan çalışmasıyla çocukların, gençlerin, erişkinlerin doğrudan zihinlerine yönelerek yaratıcılıklarını kendilerine keşfettirmek, bu keşfi geliştirmelerine destek olmak üzere yaratıcı yöntemler zincirine dayalı çalışmayı kendisine temel almıştır. Bu doğrultuda teknik anlamda tam bir yaratıcı drama çalışması olmasa da atölyelerde dramadan yararlanmayı, bütün çalışmayı oyunsu süreçlere dayalı gerçekleştirmeyi benimsemiştir.

Bu özetleme ardından yukarıdaki başlıklar altında yazar olmak amacı, tutkusuyla kendisini geliştirme kararlılığı gösterenlere yönelik gerçekleştirilecek “Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi”, farklı bir atölye çalışması oluşu nedeniyle öteki “yaratıcı yazarlık” veya “yazarlık” kurslarından, bu doğrultuda yapılan başka çalışmalardan ayrı tutulmalıdır.

“Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi”, kendi dilini sesini, biçimiyle biçemini vb. bulma arayışı içinde olan, tutku ölçüsünde istekli adayın ufkunu geliştirip önünü açmak, yazarlık yönünde farkındalık yaratıp bilinçlilik oluşturmak, bu doğrultuda kişiyi düzeyce yükseltmek üzere çalışmayı amaç edinmiştir.

Atölye, adayın eleştirel bakış, ufuk, buna bağlı derinlik kazanmasını sağlayacak, böylelikle kendi verimlerine karşı da tarafsız kalabilmesinin, bunu nesnel gözle değerlendirmesinin önünü açacaktır.

Katılımcı/kursiyer aday, gerek dosya hazırlığı gerekse dosya kitaplaştırma aşamasında bir yazarın neleri dikkate alması, ölçü olarak neleri önde tutması gerektiğini uygulamalı atölye çalışması olarak içselleştirecektir. Bu bir “yapım süreci” bağlamında alınırsa eğer, söz konusu sürecin “proje” olmaktan çıkarılıp nasıl içselleştirileceği atölye çalışmasının ana hedeflerinden biri yapılacaktır.

Başvuru:

Farklı yaş gruplarından “Yaratıcı Zihin”, “Yaratıcılık”, “Sanatsal Yaratı”, “Yazarlık” başlıkları altında çalışmaya katılmak isteyenler kadar, tanıtım, eleştiri, deneme, şiir, öykü, söyleşi, anı, gezi vb. türlerde ürün vermiş olan veya ürün yayımlamasa da bu yönde kararlı adımlar atan her aday doğrudan “Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi”ne başvurabilir.

Yola Çıkış:

“Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi”, bir özel grup çalışması olduğundan bu atölyenin öteki atölyelerden farklı bir çalışma programı izleyeceği öngörülmelidir.

Katılım Koşulları:

Herhangi başlık altındaki atölyelere katılacak adaylar aşağıdaki koşulları da kabul etmiş sayılacaktır:

Atölye için ayrılan salonun yanı sıra, gereklilik doğrultusunda kimi oturumlar uygun aralarla açık ya da kapalı farklı mekânlara da kaydırılabilecektir. Duyulan gereksinime göre çalışma süresini makul ölçüde aşmak M.Sadık Aslankara’nın tasarrufunda olacaktır. Her katılımcı, M.Sadık Aslankara’nın, kendisiyle de birebir atölye çalışması yapabileceği öngörüsünü göz önünde bulunduracaktır.

“Geliştirilmiş Yazarlık Atölyesi”, M.Sadık Aslankara’nın grup liderliğinde, tüm atölye katılımcıları/kursiyerleriyle birlikte sürdürülecektir.

Uygulayım:

Atölyeler en çok on iki (12) kişilik gruplar halinde sürdürülecektir. Çalışma süresi, gerek başlık gerekse kategori anlamında her atölye için farklılık gösterecektir.

Tüm katılımcı/kursiyerler, atölyede kullanmak üzere bedensel hareketlerine elverişli eşofman vb. rahat edebilecekleri bir giysiyi hazır edecek, ayrıca kendilerinden istenebilecek gereç veya aksesuar için de hazırlıklı olacaktır.

Aslankara, atölye için gerekli gördüğü araç gereç, aksesuar listesini katılımcılara/kursiyerlere önceden bildirecektir.

İletişim:

Yurtiçi-Yurtdışı Atölyeler İçin

Figen Şentürk: 0537.9889664