Her Eve, Yaratıcı Drama Atölyesi

HER EVE, YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

M.Sadık Aslankara

Ankara’da gerçekleştirilen “Uluslararası Yaratıcı Drama Seminerleri”ni duydunuz mu hiç? Peki Çağdaş Drama Derneğinden ne kadar haberlisiniz?

On yılı aşkın bir süre önce kurulan Çağdaş Drama Derneğinin, sanat eğitimbilimci İnci San öncülüğünde yola koyulan bir avuç kurucu üyesi tarafından 1985’te, o sıralar AÜ.Eğitim Bilimleri Fakültesi çevresinde oluşmuş mayalanma sonucu başlayan Uluslararası Yaratıcı Drama Seminerleri on birincisine ulaştı. İki yılda bir, tam yirmi iki yıldan bu yana düzenlilik içinde sürdürülen etkinliklerin dünyada bir benzeri de yok üstelik…

Yaratıcı dramaya gönül vermiş bir avuç insan olarak yola çıkanlar, avuçla sayılmanın ötesine geçtiler çoktandır. Gerçekten de gözlerini yaratıcı dramayla dünyaya açanların her biri, bugün birer drama kılavuzu artık… Öylesine büyük, kocaman bir çığ yani…

Sözünü ettiğim Uluslararası Yaratıcı Drama Seminerlerinin sonuncusu, 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, her zaman olduğu gibi yine Ankara’da gerçekleştirildi. Hem de üç farklı salonda; Eğitim Bilimleri Fakültesiyle derneğin Uğur Mumcu Caddesindeki etkinlik salonlarında, bir de Ankara Üniversitesi Konservatuvar salonunda.

Karl Meyer, genel anlamda doğaçlama odaklı, Ines Hansel okulöncesi çocuklarıyla çalışan yaratıcı drama kılavuzlarıyla masal, öykü odaklı atölye çalışmaları yürütürken ötekiler, bir açıdan yüksek kur olarak niteleyebileceğimiz derinlikli drama çalışmalarıyla yüz yüze getirdiler katılımcıları. John Somers, atölyesinde “bağımlılık” sorunsalı çerçevesinde çalışmasını yürütürken H.Ömer Adıgüzel’le Ali Öztürk, “kültürlerarası iletişim” bağlamında “doğum-düğün-ölüm” izleğine yöneldi. AB tarafından da desteklenen projede yedi Avrupa ülkesiyle Türkiye’den toplam yirmi genç yer aldı. David Davis ise çalışmalarında Stanislawski ile Brecht’in tiyatro kuramlarının da yansıması eşliğinde Edward Bond’un tiyatro yaklaşımının eğitimde yaratıcı dramaya etkisi, özelde aile içi şiddet sorunsalı üzerinde yoğunlaştı.

Atölyelerdeki çalışmalar, sayıları önceden belirlenmiş, kayıtları yapılmış katılımcılarla kuşatılmıştı… Her atölye, imece duygusunun etkisinde, katılımcılık ruhunun esintisiyle doluydu diyebilirim. Üstelik katılımcılar en üst düzeydeki verimliliğini, yaratıcılığını eklemişti bu çalışmalara…

Ama yine de Ines Hansel’in çalışması, özünden yansıyan cıvıltıyla dikkati çekiyordu sanki… Çünkü çocuklarla, onların içten sıcaklığı yayılıyor atölyeye.

Katılımcılar, atölyedeki çalışmaları okulöncesi eğitimine taşıyacak, çocuklarla içli dışlı yaratıcı drama kılavuzları aynı zamanda.

Ines Hansel, dramacılara bir masal anlatıyor: “Demir Çarık”. Sonrasında birleştirilerek uzatılmış metrelerce kâğıt seriliyor yere. İki sıra halinde. Okulöncesi eğitiminde yaratıcı drama rehberliği yapan otuz kadar yaratıcı dramacı kapanıyor kâğıtların üzerine. Başlıyor masaldan imgeler düşürmeye. İsteyen, istediği yerine kâğıdın, masaldan usunda kalanı, neyse bu, olduğu gibi döküyor, çiziyor, boyuyor…

Yapılan çizimler masalın bölümlerine göre birleştiriliyor aralarında. Kırmızı kalemle sıra numarası veriliyor akış yönünde. Ardından duvara tutturuluyor, hep birlikte izleniyor, değerlendiriliyor. Kimler kimler var katılımcılar arasında, üstelik ülkenin ta nerelerinden koşup gelmişler.

İnes’e göre, çocuklarla çalışırken, resimlere numara vermek yerine, birbirinin devamı olanlar arasında kırmızı kalemle gezinilebilir. Burada önemli olan çocukların özgürlüğü. Onların, masalı içselleştirmesi. Öyküyü bütünlerken resimlenmeyen bölümlerini de tamamlayabilmesi. Çocuklara kayıt konulmuyor bu nedenle. Sınır da çizilmiyor kesinlikle. Amaç onların yaratıcılıkları değil mi zaten? Resimler tek tek de yapılabilir elbette, ne ki birlikte resim yapmaları çok daha yararlı çocukların.

Tam bu sırada işte katılımcılardan Fatma Balcı atılıyor, bunun benzerini evde uyguladıklarını söyleyiveriyor; 14 yaşındaki kızı Beste yazdığı masalı anlatıyor, dokuz yaşındaki Doruk da resimliyor bunu.

Ama yaratıcılıktaki o heyecanlı yolculuğa birlikte çıkmak  çok daha önemli kuşkusuz…

Siz de evinizde bir yaratıcı drama atölyesi açmak istemez misiniz? Evlerinde atölye kurmak isteyecekler için ben Çağdaş Drama Derneğinin adresini, telefon numarasını vereyim yine de: Paris Caddesi, 6/2 Aşağıayrancı-Ankara, Tel:312.4250089, www.yaraticidrama.org.

Evet, kendi dramanızı kendiniz yaratın! Eh, haydi kolay gelsin yaratıcı dramacılar!